Zajęcia z profesorami z USA

W czerwcu nasi słuchacze mają zajęcia z wykładowcami z naszej uczelni partnerskiej CCSU. W tym roku byli to prof. Henry Morelli i prof. Drew Harris. Zostali w murach uczelni przywitani przez władze Wydziału Zarządzania, a po zajęciach podczas lunchu z wykładowcami rozmawialiśmy o dalszej współpracy i o doskonaleniu programu studiów. W międzyczasie nasi Słuchacze odebrali certyfikaty uczestnictwa.