Rada Programowa

Od początku istnienia Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, nad programem nauczania i jakością kształcenia na studiach MBA pieczę sprawuje Rada Programowa, złożona z interesariuszy PASB.
Jej obecny skład, powołany zarządzeniem dziekana w listopadzie 2023 jest następujący:

  • dr hab. inż. Bożena Mielczarek, prof. uczelni, PWr – przewodnicząca,
  • dr inż. Wiesław Dobrowolski, PWr – przedstawiciel Wydziału Zarządzania,
  • dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke – wieloletnia kierowniczka PASB,
  • dr hab. inż. Magdalena Węglarz, prof. uczelni, PWr – przedstawicielka władz Wydziału Zarządzania,
  • p. Mariusz Cisło – absolwent PASB, przedstawiciel otoczenia biznesowego,
  • prof. Drew Harris, Central Connecticut State University – przedstawiciel partnera zagranicznego.