O Szkole

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive MBA, to wysoko ocenianie w rankingach i ratingach, prestiżowe studia podyplomowe na jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

W ramach naszego programu oferujemy:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Politechnikę Wrocławską.
 • Certyfikat wystawiony przez naszego Partnera – amerykański uniwersytet stanowy w Connecticut.
 • Własny model kształcenia wypracowany na bazie oryginalnego programu amerykańskiego.
 • Ponad 30 lat tradycji i doświadczenia: działamy nieprzerwanie od 1991 roku uruchamiając rokrocznie jedną lub dwie edycje.
 • Jednoroczny (dwusemestralny) cykl kształcenia w trakcie jednego roku akademickiego: 12 sesji od października do czerwca.
 • Liczbę godzin porównywalną ze standardowym programem dwuletnim: 324 + 21 (praca końcowa).
 • Zajęcia głównie w języku polskim: 90% zajęć odbywa się w języku polskim, 10% wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną wysokimi miejscami w rankingach polskich szkół typu MBA.
 • Atrakcyjne czesne.

Funkcjonujemy nieprzerwanie od przeszło 30 lat (ponad 50 edycji!). Od początku w partnerstwie z uniwersytetem CCSU w USA. Od 2018 r. z certyfikatem “Studia z przyszłością”.

Doskonałe studia (a co za tym idzie, także ich prestiż i wartość dyplomu) zapewnia bardzo dobry program zajęć, corocznie zatwierdzany przez Radę Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, opracowywany przez Radę Programową Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, w skład której wchodzą obecnie:

 • dr hab. inż. Bożena Mielczarek, prof. uczelni, PWr — przewodnicząca,
 • dr inż. Wiesław Dobrowolski, PWr — przedstawiciel Wydziału Zarządzania,
 • dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke — wieloletnia kierowniczka PASB,
 • dr hab. inż. Magdalena Węglarz, prof. uczelni, PWr — przedstawicielka władz Wydziału Zarządzania,
 • p. Mariusz Cisło — absolwent PASB, przedstawiciel otoczenia biznesowego,
 • prof. Drew Harris, Central Connecticut Stałe University — przedstawiciel partnera zagranicznego.