O Szkole

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA to prestiżowe studia podyplomowe na jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju wg Rankingu Perspektywy 2018.

W ramach naszego Programu oferujemy:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Politechnikę Wrocławską
  • Certyfikat wystawiony przez naszego Partnera – amerykański uniwersytet stanowy w Connecticut
  • Własny model kształcenia wypracowany na bazie oryginalnego programu amerykańskiego
  • ponad 30 lat tradycji i doświadczenia: działamy nieprzerwanie od 1991 roku uruchamiając rokrocznie jedną lub dwie edycje
  • Jednoroczny (dwusemestralny) cykl kształcenia w trakcie jednego roku akademickiego: 11 sesji od października do czerwca
  • Liczbę godzin porównywalną ze standardowym programem dwuletnim: 315 + 30 (praca końcowa)
  • Zajęcia głównie w języku polskim: 90% zajęć odbywa się w języku polskim, 10% wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną wysokimi miejscami w rankingach polskich szkół typu MBA
  • Atrakcyjne czesne