Opłaty

Opłata za studia w programie Executive MBA ustalana jest za całość (2 semestry).
Opłata może być wnoszona w całości lub w ratach. Szkoła wystawia faktury.

Wysokość i terminarz wpłat
Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie dla każdej edycji studiów Executive MBA.

W roku akademickim 2023/2024 koszt studiów wynosi 22.500 zł, w przypadku wpłaty jednorazowej lub w 2 ratach po 11.250 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na 4 raty po 5.850 zł. Suma wpłat wynosi wówczas 23.400 zł.
=>Harmonogram wpłat

Kandydaci zgłaszający się online są zwolnieni z wpisowej opłaty rekrutacyjnej!