Opłaty

Opłata za studia w programie Executive MBA ustalana jest za całość (2 semestry).
Opłata może być wnoszona w całości lub w ratach. Szkoła wystawia faktury. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie dla każdej edycji Szkoły.

Wysokość i terminarz wpłat
⇒ opłata na rok akademicki 2021/22 wynosi 18.500 zł ⇒ harmonogram wpłat dla edycji XLVI i XLVII
⇒ opłata w roku akademickim 2022/23 będzie taka sama, 18.500 zł.

Kandydaci zgłaszający się online są zwolnieni z wpisowej opłaty rekrutacyjnej!