Opłaty

Opłata w programie Executive MBA ustalana jest za całość (2 semestry) studiów. Opłata może być wnoszona w całości lub w ratach. Szkoła wystawia faktury. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie dla każdej edycji Szkoły.

Wysokość i terminarz opłat
dla edycji od XLIV (na rok akademicki 2020/21) – koszt taki sam jak w roku 2019/20 (zapewniamy, że wysoka jakość też!): 16.000 zł.