Zajęcia

Zajęcia w programie Executive MBA prowadzone są w formie trzydniowych sesji weekendowych: piątek godz.16:00 – 21:30, sobota godz. 8:00-19:00 (z godzinną przerwą na obiad), niedziela godz. 8:00-14:30 przeważnie raz w miesiącu (szczegółowy harmonogram sesji dla każdej edycji dostępny jest na stronie dla studentów).
Formy prowadzonych zajęć:

  • wykłady
  • dyskusje
  • analizy przypadków
  • gry
  • symulacje
  • ćwiczenia komputerowe

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych, seminaryjnych i laboratoriach komputerowych Politechniki Wrocławskiej.
Na zakończenie słuchacze przygotowują pracę końcową, której prezentacja i obrona ma miejsce w trakcie seminarium zamykającego studia.