Dla studentów

Harmonogram zajęć
W związku z dużym zainteresowaniem, od lat uruchamiamy dwie równoległe edycje studiów Executive MBA.
Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu.

Harmonogramy zajęć obecnie trwających edycji – w roku akademickim 2024/25:

Materiały robocze
Wszystkie materiały potrzebne do zajęć publikowane są na platformie Moodle – ePortal PWr (po zalogowaniu się).