Dyplomy i certyfikaty

Absolwenci studium otrzymują polskie świadectwo ukończenia studium podyplomowego, zgodnie z wymogami MNiSW:
(wzór poglądowy –  dla każdej edycji zawartość kursów, liczba godzin i punktów ECTS mogą się zmieniać)
Świadectwo
(kliknij obrazek aby powiększyć)

Oraz dyplom PASB Executive MBA PWr:
Dyplom(kliknij obrazek aby powiększyć)

Możliwe jest także uzyskanie certyfikatu wystawionego przez naszego Partnera – amerykański uniwersytet stanowy w Connecticut: Certyfikat
(kliknij obrazek aby powiększyć)