Wykładowcy

Wykładowcy w programie Executive MBA rekrutują się spośród osób, które przez dwa lata prowadziły zajęcia wraz z profesorami amerykańskimi (pierwsze edycje). Kolejne edycje Szkoły prowadzili już samodzielnie. Kilku z nich ukończyło następnie w USA studia MBA z zakresu zarządzania i z zakresu komunikacji społecznej. Kilku innych odbyło staże w School of Business CCSU. Ponadto kadrę wykładowców uzupełniają pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Wrocławskiej, praktycy zajmujący stanowiska kierownicze oraz gościnnie profesorowie z uczelni amerykańskich.

Do wykładowców z najdłuższym stażem należą:
Promotorzy:
 • dr Jolanta Babiak
 • dr Beata Bajcar
 • dr hab. inż. Grzegorz Chodak, prof. uczelni
 • dr hab. Aldona Dereń, prof. uczelni
 • dr inż. Anna Dobrowolska
 • dr inż. Wiesław Dobrowolski
 • dr inż. Adam Dzidowski
 • dr inż. Robert Kamiński
 • dr inż. Michał Kowalski
 • dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke
 • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta
 • dr inż. Marek Lubicz
 • dr hab. inż. Bożena Mielczarek, prof. uczelni
 • dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
 • dr inż. Agnieszka Parkitna
 • dr inż. MBA Gabriela Paszkowska, prof. uczelni
 • dr inż. Agnieszka Potocka
 • dr inż. Ewa Prałat
 • dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Radosław Ryńca, prof. uczelni
 • dr Krzysztof Zymonik, prof. uczelni