Wykładowcy

Wykładowcy w programie Executive MBA rekrutują się spośród osób, które przez dwa lata prowadziły zajęcia wraz z profesorami amerykańskimi (pierwsze edycje). Kolejne edycje Szkoły prowadzili już samodzielnie. Kilku z nich ukończyło następnie w USA studia MBA z zakresu zarządzania i z zakresu komunikacji społecznej. Kilku innych odbyło staże w School of Business CCSU. Ponadto kadrę wykładowców uzupełniają pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Wrocławskiej, praktycy zajmujący stanowiska kierownicze oraz gościnnie profesorowie z uczelni amerykańskich.

Do wykładowców z najdłuższym stażem należą:
Bajcar Beata, dr
E-mail: beata.bajcar@pwr.edu.pl
Internet: ksz.pwr.edu.pl/kadra/beata.bajcar
Dereń Aldona, dr
E-mail: aldona.deren@pwr.edu.pl
Internet:
Dobrowolska Anna, dr inż.
E-mail: anna.dobrowolska@pwr.edu.pl
Internet: ksz.pwr.edu.pl/kadra/anna.dobrowolska
Dzidowski Adam, dr inż.
E-mail: adam.dzidowski@pwr.edu.pl
Internet: ksz.pwr.edu.pl/kadra/adam.dzidowski
Kamiński Robert, dr inż.
E-mail: robert.kaminski@pwr.edu.pl
Internet: ziro.pwr.edu.pl/pracownicy/kaminski
Kowalski Michał J., dr inż.
E-mail: michal.kowalski@pwr.edu.pl
Internet: ksz.pwr.edu.pl/kadra/michal.kowalski
Krokosz-Krynke Zofia, dr inż.
E-mail: zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl
Internet:
Malec Piotr, mgr inż.
E-mail: pimalec@piotrmalec.pl
Internet: www.piotrmalec.pl
Marciniak Lilianna, mgr
E-mail: lilianna.marciniak@gmail.com
Internet:
Mielczarek Bożena, dr hab. inż., prof. uczelni
E-mail: bozena.mielczarek@pwr.edu.pl
Internet: kbo.pwr.edu.pl/pracownik/mielczarek
Parkitna Agnieszka, dr inż.
E-mail: agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl
Internet: wiz.pwr.edu.pl/pracownicy/agnieszka-parkitna
Paszkowska Gabriela, dr inż.
E-mail: gabriela.paszkowska@pwr.edu.pl
Internet: zepig.pwr.wroc.pl/index.php/pl-PL/o-zakladzie/pracownicy/dr-inz-g-paszkowska
Ropuszyńska-Surma Edyta, dr inż.
E-mail: edyta.ropuszynska-surma@pwr.edu.pl
Internet: ziro.pwr.edu.pl/pracownicy/ropuszynska-surma
Uziałko-Mydlikowska Justyna, dr inż.
E-mail: justyna.uzialko@pwr.edu.pl
Internet:
Zaleski Przemysław, dr
E-mail: przemyslaw.zaleski@pwr.edu.pl
Internet: kbo.pwr.edu.pl/pracownik/zaleski
Zymonik Krzysztof, dr
E-mail: krzysztof.zymonik@pwr.edu.pl
Internet: sites.google.com/site/kzymonik
Promotorzy:
 • dr Beata Bajcar
 • dr Anna Borkowska
 • dr hab. inż. Grzegorz Chodak, prof. uczelni
 • dr Aldona Dereń
 • dr inż. Anna Dobrowolska
 • dr inż. Wiesław Dobrowolski
 • dr inż. Adam Dzidowski
 • dr inż. Robert Kamiński
 • dr inż. Michał Kowalski
 • dr inż. Janusz Kroik
 • dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke
 • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta
 • dr inż. Marek Lubicz
 • dr hab. inż. Bożena Mielczarek, prof. uczelni
 • dr inż. Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
 • dr inż. Agnieszka Parkitna
 • dr inż. MBA Gabriela Paszkowska
 • dr inż. Ewa Prałat
 • prof. dr hab. inż. Edward Radosiński
 • dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
 • dr hab. inż. Radosław Ryńca
 • dr inż. Leopold Szczurowski
 • dr Krzysztof Zymonik