Tryb rekrutacji

Nasza oferta Executive MBA skierowana jest do osób, które:
· posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej (licencjat, inżynier, magister),
· mają minimum sześcioletni staż pracy,
· mają minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (minimum średniego szczebla, gdzie średni szczebel zarządzania – kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy).

Proces rekrutacji odbywa się etapowo; pierwszy etap to przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia. Osoby spełniające wymogi kandydatów na studia podyplomowe są zapraszane na spotkanie rekrutacyjne. Spotkanie rozpocznie się testem logicznym i psychologicznym, po czym kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.
Komisja Rekrutacyjna po rozmowach kwalifikacyjnych ustala podstawową i rezerwową listę przyjętych – decyzja Komisji jest przekazywana kandydatowi drogą e-mailową. Kandydat w określonym terminie składa dokumenty, podpisuje umowę z uczelnią i dokonuje pierwszej wpłaty.

Opłata za studia w roku akademickim 2023/24 wynosi 22.500 zł => szczegóły.

=> formularz zgłoszeniowy