Początki programu Executive MBA

Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu” są kontynuacją programu edukacyjnego zwanego Szkołą Biznesu – Institute of Business Studies.
Szkoła powstała w 1991 roku z inicjatywy prof. Patricii Sanders i prof. Larry’ego Shorta, ówczesnych dziekanów School of Business, Central Connecticut State University (CCSU) w New Britain w stanie Connecticut, USA, przy finansowym wsparciu Polonii Amerykańskiej, Fundacji Braci Rockefellerów oraz Fundacji Kościuszkowskiej.
Pierwsza sesja w Szkole Biznesu, poprzedzona uroczystym otwarciem przez ówczesnego Rektora CCSU prof. Johna Shumakera i Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzeja Wiszniewskiego, miała miejsce w lutym 1991 roku. Pół roku później CCSU i Politechnika Wrocławska uzyskały grant U.S. Agency for International Development (US AID), a Szkoła stała się jednym z jego podprojektów. Grant ten został najwyżej oceniony wśród grantów przyznanych przez US AID w państwach europejskich.
Od samego początku uruchamiamy rokrocznie jedną lub dwie edycje studiów, obecnie w programie Executive MBA, nadal we współpracy z CCSU.

Historia w liczbach

Historia w liczbach