Stowarzyszenie Absolwentów PASB

W sobotę 20 stycznia 2018 roku zostało formalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Executive MBA o nazwie Business Club B4, w skrócie BCB4.

Zachęcamy wszystkich naszych Absolwentów do zapozania się z celami i działaniami Stowarzyszenia oraz do wstępowania.
Więcej informacji w zakładce Szkoła / Stowarzyszenie Absolwentów.