Sesja wyjazdowa do firmy Nokia

W dniu 2 kwietnia słuchaczki i słuchacze oraz wykładowcy programu Executive MBA 46 edycji Szkoły Biznesu wzięli udział w sesji wyjazdowej zorganizowanej wspólnie z firmą Nokia. Inicjatorami i organizatorami byli słuchacze PASB.

Sobotnie przedpołudnie było poświęcone seminarium, w trakcie którego nasi słuchacze prezentowali swoje przedsiębiorstwo, specyfikę swojej pracy, a także wizję rozwoju zawodowego i plan pracy dyplomowej. Było bardzo interesująco, z pytaniami i krytyką i humorem.
Po zakończeniu obrad zwiedziliśmy nowoczesne laboratoria Nokia pełne anten-nadajników (aż 1700 stacji BTS!) i innych urządzeń sieci komórkowej.
Następnie pracowaliśmy do bardzo późna w restauracji w centrum Wrocławia, gdzie omawialiśmy tematy całego dnia i nie tylko. Była to bardzo udana sesja!