Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja kandydatów na edycję L oraz LI (50 i 51) programu Executive MBA
w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu
na rok akademicki 2023/24.

Rekrutacja została zakończona. Formularz jest tylko dla osób specjalnie zaproszonych do naboru uzupełniającego we wrześniu.

Zapraszamy na studia MBA! Kandydaci zgłaszający się online są zwolnieni z wpisowej opłaty rekrutacyjnej.
Uwaga: przed rozpoczęciem wypełniania formularza proszę przygotować plik ze swoim zdjęciem (portretowym – tylko twarz w kadrze).

Polityka prywatności wydarzeń i rekrutacji Politechniki Wrocławskiej
Dane osobowe jakie udostępnisz Politechnice Wrocławskiej podczas rekrutacji na studia są niezbędne Politechnice Wrocławskiej dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (przez co należy rozumieć ustalenie i udostępnienie warunków, trybu oraz informacji o terminach rozpoczęcia rekrutacji na studia w uczelni publicznej). Dane te są również potrzebne do przeprowadzenia i zakończenia rekrutacji. Przepisy które mają tu zastosowanie to: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) w związku z art. 70 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
Więcej informacji na stronie Polityki prywatności Politechniki Wroclawskiej.