Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja kandydatów na XLVIII edycję Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu
na rok akademicki 2022/23.

Rekrutacja jest już otwarta dla wszystkich chętnych.
Kończą się miejsca na rozmowy rekrutacyjne. To już ostatnie dni rekrutacji. Zostały jeszcze pojedyncze miejsca na rozmowy kwalifikacyjne 14/15 lipca.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z trybem rekrutacji zgłoszenia są poddawane wstępnej kwalifikacji i Komisja Rekrutacyjna może już na tym etapie podjąć decyzję o odmowie dopuszczenia niektórych kandydatur do rozmów rekrutacyjnych.
Uwaga: przed rozpoczęciem wypełniania formularza proszę przygotować plik ze swoim zdjęciem (portretowym – tylko twarz w kadrze).

Dane osobowe

Kontakt

Adres e-mail:*

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

Aplikacja

Akceptowane typy plików: jpg, png, jpeg, Maks. rozmiar pliku: 3 MB.
Plik JPG lub PNG do 3MB.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Polityka prywatności wydarzeń i rekrutacji Politechniki Wrocławskiej
Dane osobowe jakie udostępnisz Politechnice Wrocławskiej podczas rekrutacji na studia są niezbędne Politechnice Wrocławskiej dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (przez co należy rozumieć ustalenie i udostępnienie warunków, trybu oraz informacji o terminach rozpoczęcia rekrutacji na studia w uczelni publicznej). Dane te są również potrzebne do przeprowadzenia i zakończenia rekrutacji. Przepisy które mają tu zastosowanie to: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) w związku z art. 70 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
Więcej informacji na stronie Polityki prywatności Politechniki Wroclawskiej.