Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21 została zakończona i nie przyjmujemy już zgłoszeń. Zapraszamy wiosną 2021 r.

Polityka prywatności wydarzeń i rekrutacji Politechniki Wrocławskiej
Dane osobowe jakie udostępnisz Politechnice Wrocławskiej podczas rekrutacji na studia są niezbędne Politechnice Wrocławskiej dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (przez co należy rozumieć ustalenie i udostępnienie warunków, trybu oraz informacji o terminach rozpoczęcia rekrutacji na studia w uczelni publicznej). Dane te są również potrzebne do przeprowadzenia i zakończenia rekrutacji. Przepisy które mają tu zastosowanie to: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) w związku z art. 70 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
Więcej informacji na stronie Polityki prywatności Politechniki Wroclawskiej.