Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja kandydatów na XLVIII edycję Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu
na rok akademicki 2022/23.

Nabór kandydatów na rok akademicki 2022/23 jest już zakończony.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z trybem rekrutacji zgłoszenia są poddawane wstępnej kwalifikacji i Komisja Rekrutacyjna może już na tym etapie podjąć decyzję o odmowie dopuszczenia niektórych kandydatur do rozmów rekrutacyjnych.
Uwaga: przed rozpoczęciem wypełniania formularza proszę przygotować plik ze swoim zdjęciem (portretowym – tylko twarz w kadrze).

Polityka prywatności wydarzeń i rekrutacji Politechniki Wrocławskiej
Dane osobowe jakie udostępnisz Politechnice Wrocławskiej podczas rekrutacji na studia są niezbędne Politechnice Wrocławskiej dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (przez co należy rozumieć ustalenie i udostępnienie warunków, trybu oraz informacji o terminach rozpoczęcia rekrutacji na studia w uczelni publicznej). Dane te są również potrzebne do przeprowadzenia i zakończenia rekrutacji. Przepisy które mają tu zastosowanie to: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) w związku z art. 70 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
Więcej informacji na stronie Polityki prywatności Politechniki Wroclawskiej.