Publikacja prac naszych Słuchaczy

Z dumą informujemy, że wybrane prace końcowe słuchaczy edycji XL i XLI programu Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu zostały wydane drukiem w postaci monografii z serii “Praktyczne problemy zarządzania”. Gratulujemy Autorom!
Opis książki u wydawcy => Oficyna Wydawnicza PWr