Wykładowcy

Wykładowcy Szkoły rekrutują się spośród osób, które przez dwa lata prowadziły zajęcia w szkole wraz z profesorami amerykańskimi; kolejne edycje Szkoły prowadzili już samodzielnie. Kilku z nich ukończyło następnie w USA studia MBA z zakresu zarządzania i z zakresu komunikacji społecznej. Kilku innych odbyło staże w School of Business CCSU. Ponadto kadrę wykładowców uzupełniają pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, praktycy zajmujący stanowiska kierownicze oraz gościnnie profesorowie z uczelni amerykańskich.

Do wykładowców z najdłuższym stażem należą:
Bajcar Beata, dr
E-mail: beata.bajcar@pwr.edu.pl
Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/bajcar
Borkowska Anna, dr
E-mail: anna.borkowska@pwr.edu.pl
Internet: ksz.pwr.edu.pl/kadra/anna.borkowska
Dereń Aldona, dr
E-mail: aldona.deren@pwr.edu.pl
Internet:
Dobrowolska Anna, dr inż.
E-mail: anna.dobrowolska@pwr.edu.pl
Internet: ksz.pwr.edu.pl/kadra/anna.dobrowolska
Dzidowski Adam, dr inż.
E-mail: adam.dzidowski@pwr.edu.pl
Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Dzidowski
Kamiński Robert, dr inż.
E-mail: robert.kaminski@pwr.edu.pl
Internet:
Krokosz-Krynke Zofia, dr inż.
E-mail: zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl
Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/krokosz
Malec Piotr, mgr inż.
E-mail: pimalec@piotrmalec.pl
Internet: www.piotrmalec.pl
Marciniak Lilianna, mgr
E-mail: lilianna.marciniak@proqual.pl
Internet: proqual.pl/lilianna-marciniak
Mielczarek Bożena, dr hab. inż.
E-mail: bozena.mielczarek@pwr.edu.pl
Internet: kbo.pwr.edu.pl/pracownik/mielczarek
Parkitna Agnieszka, dr inż.
E-mail: agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl
Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Parkitna
Paszkowska Gabriela, dr inż.
E-mail: gabriela.paszkowska@pwr.edu.pl
Internet: zepig.pwr.wroc.pl/index.php/pl-PL/o-zakladzie/pracownicy/dr-inz-g-paszkowska
Ropuszyńska-Surma Edyta, dr inż.
E-mail: edyta.ropuszynska-surma@pwr.edu.pl
Internet: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Ropuszynska/
Więcek-Janka Ewa, dr inż.
E-mail: ewa.wiecek-janka@put.poznan.pl
Internet:
Zbroja Tadeusz, doc. dr inż.
E-mail: tadeusz.zbroja@pwr.edu.pl
Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/zbroja
Zaleski Przemysław, dr
E-mail: przemyslaw.zaleski@pwr.edu.pl
Internet: kbo.pwr.edu.pl/pracownik/zaleski
Zymonik Krzysztof, dr
E-mail: krzysztof.zymonik@pwr.edu.pl
Internet: sites.google.com/site/kzymonik
Promotorzy:
 • dr Beata Bajcar
 • dr Anna Borkowska
 • dr hab. inż. Grzegorz Chodak, prof. PWr
 • dr Aldona Dereń
 • dr inż. Wiesław Dobrowolski
 • dr inż. Adam Dzidowski
 • dr inż. Anna Dobrowolska
 • dr hab. inż. Leszek Jurdziak, prof. PWr
 • dr inż. Robert Kamiński
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Koch
 • dr inż. Janusz Kroik
 • dr inż. MBA Zofia Krokosz-Krynke
 • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta
 • dr hab. inż. Bożena Mielczarek
 • dr inż. Agnieszka Parkitna
 • dr inż. MBA Gabriela Paszkowska
 • dr inż. Ewa Prałat
 • prof. dr hab. inż. Edward Radosiński
 • dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
 • dr hab. inż. Radosław Ryńca
 • dr inż. Jan Skonieczny
 • dr inż. Leopold Szczurowski