Regulamin

Uczestników studiów obowiązuje Regulamin studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej.