Dyplomy i certyfikaty

Absolwenci studium otrzymują polskie świadectwo ukończenia studium podyplomowego (zgodnie z wymogami MNiSW):
Świadectwo
(kliknij obrazek aby powiększyć)

Możliwe jest także uzyskanie certyfikatu wystawionego przez naszego Partnera – amerykański uniwersytet stanowy w Connecticut: Certyfikat
(kliknij obrazek aby powiększyć)