Opłaty

Opłata ustalana jest za całość (2 semestry) studiów. Opłata może być wnoszona w całości lub w ratach. Szkoła wystawia faktury. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie dla każdej edycji Szkoły.

Dla edycji XXXIX: wysokość i terminarz opłat.

Dla edycji XL: wysokość i terminarz opłat.