Opłaty

Opłata ustalana jest za całość (2 semestry) studiów. Opłata może być wnoszona w całości lub w ratach. Szkoła wystawia faktury. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie dla każdej edycji Szkoły.

Dla XXXVII edycji: wysokość i terminarz opłat.

Dla XXXVIII edycji: wysokość i terminarz opłat.

Dla XXXIX edycji: wysokość i terminarz opłat.