Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja została zakończona. Kolejny nabór ogłosimy wiosną 2019 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej odpowiednio do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Polityka prywatności wydarzeń Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska (PWr) jest głównym organizatorem wielu zjazdów, konferencji, targów, spotkań branżowych i dziedzinowych oraz podobnych wydarzeń. Kiedy zdecydujesz się na udział w organizowanym przez nas wydarzeniu niezbędne nam będą Twoje dane osobowe. Ich zakres obejmuje w szczególności imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe, afiliację czy przynależność organizacyjną i ewentualnie inne – jak Twoje szczególne oczekiwania dotyczące diety lub zapotrzebowania na inne wsparcie ze strony organizatora, szczegóły dotyczące zakwaterowania, informacje o metodach płatności i karcie kredytowej do celów rezerwacji hotelowych oraz itp. potrzebne w celu przygotowania wydarzenia.
Niniejsza „Polityka Prywatności PWr” ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, kiedy i w jaki sposób PWr może przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie jako uczestnika wydarzenia i do czego są one wykorzystywane w praktyce. Dostarczamy tu też informacji o prawach osoby, której dane dotyczą. Czytaj dalej…