Aktualności

Rekrutacja na XXXVI edycję

Ze względu na duże zainteresowanie słuchaczy rozważamy możliwość uruchomienia kolejnej XXXVI edycji poczynając od semestru zimowego (luty 2016) roku akademickiego 2015/2016. Osoby zainteresowane mogą nadsyłać zgłoszenia elektroniczne na adres Szkoły. Szczegóły na stronie Rekrutacja.

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu – Program Executive MBA

Prestiżowe studia podyplomowe na jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju wg Rankingu Perspektywy 2018.