Aktualności

Inauguracja XXXIX edycji

W dniach 6-8 października odbędzie się pierwszy zjazd kolejnej XXXIX edycji PASB.

Uroczystość wręczenia dyplomów

W sobotę 7 października odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i certyfikatów słuchaczom XXXVII edycji oraz indeksów słuchaczom XXXIX edycji.

Zakończenie rekrutacji na XXXIX edycję

Zakończyliśmy już nabór na edycję XXXIX.