Aktualności

Stowarzyszenie Absolwentów PASB

W sobotę 20 stycznia 2018 roku zostało formalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Executive MBA o nazwie Business Club B4, w skrócie BCB4. Zachęcamy wszystkich naszych Absolwentów do zapozania się z celami i działaniami Stowarzyszenia oraz do

Uroczystość wręczenia dyplomów

20 stycznia odbyło się uroczyste zakończenie studiów i wręczenie dyplomów oraz certyfikatów słuchaczom XXXVIII edycji. W wydarzeniu udział wziął JM prof. Andrzej Wiszniewski – były Rektor PWr, a także prof. Radosław Ryńca – Prodziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, oraz członkowie Komisji

Rekrutacja 2018

Nabór na 40tą edycję rozpocznie się w maju (nadsyłanie zgłoszeń), natomiast rozmowy kwalifikacyjne są planowane na 22.06, 23.06 i 07.07.